מיסוי עולה חדש

הטבות המס לעולה חדש במס הכנסה ולתושבים חוזרים

עולים חדשים ותושבים השבים לישראל אחר שהות ממושכת בחו"ל זכאים להנות מחיסכון בתשלום מיסים למשך שנים ארוכות.

מדינת ישראל היא מדינה המעודדת יהודים המתגוררים ברחבי העולם להעתיק את תושבתם ולהתגורר בישראל. כדי לעודד עלייה, מדינת ישראל החל משנת 2007 הרחיבה את  הטבות המס לעולים חדשים המאפשרות חיסכון מס בתכנון מס נכון לשנים רבות לכל מי שעלה לישראל.

משרדנו הכולל עורכי דין אשר שימשו בתפקידים בכירים במחלקה למיסוי בינלאומי ופקידי שומה  ברשות המיסים בישראל ויכולים להתוות לך את הדרך הבטוחה לניצול כל יתרונות המס אם רק תחליט לעלות לישראל עכשיו.

נסקור את יתרונות המס אשר טומנות אפשרויות רבות להפחתת תשלומי המיסים. יחד עם זאת ננסה לעמוד על מלכודות המס אשר יש להיזהר מהם.

עולה חדש הוא מי שלא היגר מעולם לישראל וזכאי לעלות לישראל מכח חוק השבות, לכן כל יחיד אשר עולה לראשונה לארץ ישראל ומחליט להשתקע בה יהיה זכאי להטבות המס שמציעה מדינת ישראל.

בנוסף, הזכאות להטבות המס הורחבו גם ליחידים שגרו בישראל אך עזבו את הארץ ומתגוררים בחו"ל במשך 6 שנים לפחות.

אם אתה רוצה לחזור לארץ ואתה עולה חדש או תושב חוזר ששהה בחו"ל לפחות  6 שנים אתה יכול לקבל הטבות מס על כל פעילותך מחוץ לישראל.

מהן הטבות המס הניתנות לעולה חדש:

במילים פשוטות מדינת ישראל מאפשרת לעולה חדש ותושב חוזר ותיק לא לשלם מס על הכנסות שנוצרות מפעילותו  מחוץ לישראל במשך עשר שנים בהתאם להגבלות החוק.ההוראות פשוטות אך היישום שלהם מורכב מאחר ורשויות המס בודקות בקפדנות פעולות עסקיות אשר נעשות על ידי תושבי חוץ ובלא שמירה מוקפדת על התנאים הם צפויים לחיוב מס.

אז איך להינות מהטבת המס ? תחת תכנון מס נכון ניתן להקטין עד מאד את חיוב המס ששילמת עד כה על הכנסותיך שהופקו בחו"ל תוך ניצול חוקי המס שנועדו לעודד עליה יחד עם אמנות המס הבין מדינתיות. אם בעבר התשלום עבור עסקיך ספג חיוב מס מלא במדינת התושבות כעת קיימות אפשרויות רבות להפחתת המס ששולם על ידך.

אז מה בוחנים כאשר מקבלים את ההחלטה לעלות לישראל ולהנות מיתרונות במס הפנומנליים שמציעה ישראל לעולים חדשים.

  • האם יש לך פעילות עסקית המניבה רווחים ממוצעים של מעל 100 אלף דולר אשר ניתן להמשיך ולהפעילה גם בהיעדרך ?
  • האם הפעילות שלך מקובעת למדינה מסוימת או שהיא ניתנת לניוד והעתקה ?

אם התשובה לשתי השאלות היא חיובית משרדנו ייצר עבורך אופטימיזציית מס ארגונית וזאת לשם הבאתך לשיעורי מיסוי מופחתים על הכנסותיך ביחס לתשלומי המס ששילמת בשנים קודמות.

אל מול יתרונות המס העצומים לעולה החדש או לתושב החוזר המנהל עסקים נתקלנו בלא מעט תקלות שהביאו לתשלום מיסים בישראל על אף הטבות המס.

דוגמאות למספר מלכודות מס אפשריות בדרך להפחתת המס לעולה חדש ולתושב חוזר:

המלכודת הראשונה הוא מושג המכונה "מוסד הקבע"-  חברה זרה בבעלותו של עולה חדש או תושב חוזר ותיק לא נחשבת כחברה החייבת במס בישראל בהתאם להטבות וכך גם לא הדיבידנדים המתקבלים ממנה.

עם זאת ועל פי הניסיון של משרדנו  ממשיכים עולים חדשים להפעיל את החברה הזרה בבעלותם בשלט רחוק מהארץ ללא ביצוע הקפדה ותכנון מס מתאימים.

כתוצאה מכך רשויות המס עשויות לקבוע כי העולה החדש הקים מוסד קבע לחברה הזרה בבעלותו. שזה בעצם אמירה כי יש פעילות בישראל (להבדיל מפעילות בחו"ל) ואז כל ההכנסות להן הוא זכאי גם אם לא קיבל אותן יהיו  חייבת מס בישראל.

כך נוכחנו לדעת כי קיימים עולים חדשים ותושבים חוזרים רבים אשר נופלים למלכודת המס הזו ונאלצים לשלם מיסים בישראל הן על הדיבידנד המחולק מהחברה הזרה והן על המשכורות שנמשכו מהחברה הזרה. כמה מתסכל.

המלכודת השנייה היא קביעת מועד העלייה– לעיתים קרובות הפעילות העסקית או הציבורית  של העולה החדש גורמת לו לשהות תקופות ארוכות בישראל. ותוך כדי השנים מתגבשת ההחלטה לעלות לישראל. משרדנו נתקל במצבים בהם השהות הארוכה בישראל טרום העלייה הופחתה מהשנים בהם ניתן לתת הטבה לעולה החדש והתושב החוזר הוותיק וגרם לחיובי מס עודפים. תכנון נכון טרם העלייה לישראל יכול למנוע תקלות אלו.

המלכודת השלישית – עולה חדש/ תושב חוזר ותיק שיש לו בת/בן זוג אשר נמצאת בישראל טרם עלייתו. בסיטואציה זו רשויות המס טוענות לביטול הפטורים בנסיבות מסוימות ואף מחייבות במס את ההכנסות הפאסיביות (ריבית, דיבידנד וכו') אשר מקורם מחו"ל.

המלכודת הרביעית –  בתאגידים זרים המוחזקים באחזקה משותפת לעולה החדש או תושב חוזר ותיק ולתושב ישראל.

תאגידים מסוג זה אשר להם יש הכנסות פאסיביות כגון ריביות, תמלוגים, שכירות, וכן אלו אשר ניתנים באמצעותם שירותי משלח יד כמו תיווך או ייעוץ עלול השותף הישראלי להיות מחויב במס על הכנסות התאגיד רק בגלל ששותפו עשה עלייה לארץ.

היתרונות לעלייה לארץ הם עצומים לאנשי עסקים הזכאים להנות מהפחתות מיסים פנומנליות על הכנסותיהן ומנגד מיצוי הטבות המס מחייב הקפדה תוך התייחסות לקיומם של אמנות המס הקיימות עם המדינה ממנה בוצעה העלייה ומבנה ארגוני נכון.

ההתנגשויות האפשריות בין רשויות המס לבין העולה החדש בניסיונו לקבל את ההטבות המגיעות לו על פי דין הן נדירות ותכנון מס מבוקר היורד לפרטי העסק יצמצם אפשרות זו להסתברות כמעט אפסית.

הכותב עו"ד שלומי כהן שימש כמנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי ומי שעמד מתוקף תפקידו  בקשר שוטף עם יחידות מיסוי רבות בעולם במסגרת העברות מידע הדדיות בין רשות המיסים בישראל לרשויות מס במדינות זרות. כיום שותף בכיר בפירמת המיסים כהן@כהן.

צור קשר עם עו"ד שלומי כהן לייעוץ ראשוני.