כאשר מדברים  איי קיימן אחדים מזהים זאת כאי  טרופי יפה אך אי זה הוא גם מקלט מס ידוע מזה שנים רבות ואי מקלט למי שביקש להפקיד את כספו בחשבונות בנק חסויים. כתוצאה מכך הרבה מאד כסף זרם למערכת הבנקאית באיי קיימן.

יחד עם זאת בשנים האחרונות הדברים השתנו בצורה משמעותית וחשבון בנק באיי קיימן אינו נותן את החיסיון המפורסם למי שביקשו להפקיד כספים בחשבון הבנק בקיימן ולקוות שרשויות המס במדינת התושבות לא ידעו על חשבונות אלו לעולם.

חשבון בנק באיי קיימן מהווה היום מסלול לסודיות בנקאית מוגברת אך לא לכזו המשמשת פלטפורמה להסתרת חשבון הבנק ממדינת האזרחות.

בכתבה זו ננסה להסיר את המסתורין מהבנקאות הפרטית באיי קיימן והטיפול של תושב ישראל המחזיק בחשבון בנק באיי קיימן מבחינת רשויות המס.

השקעה באיי קיימן

מאז שנת 2000, איי קיימן נמצאים על "הרשימה הלבנה" של ארגון  ה –    OECD וכן הבנקים מחויבים בהסכמי ה – FATCA האמריקאים כך שניתן דיווח על ידם על חשבונות אמריקאיים עם למעלה מ -50,000 דולר (דולר ארה"ב).

התוצאה שתפיסת הבנקים באיי קיימן כמי שמסייעים ללקוחותיהם להסתיר את הנכסים הפיננסים ממדינת התושבות אינה קיימת יותר.

ישראל עצמה חברה בארגון ה – OECD וחתמה על הסכמים בינלאומיים לחילופי מידע עם חברותיה.  במסגרת ה – CRS (חלק מההסכמים הבילטרליים והמולטילטרליים ליישום חילופי מידע אוטומטיים על חשבונות פיננסיים של תושבים זרים לצורך אכיפת מס, אשר פותחו על ידי ה OECD כך שכבר היום מתחיל לזרום מידע על חשבונות בנק בחו"ל של ישראלים וצפוי לזרום ממדינות נוספות לרבות איי קיימן.

שיעורי המס באיי קיימן

איי קיימן "מפנקות" בשיעורי מס חלומיים. אין מס הכנסה, אין מס חברות, אין מס רווחי הון וכן אין מס מכירה, מס עושר, מס רכוש, מס ירושה, מס מתנה או כל סוג אחר סוג של מיסוי ישיר.  מדיניות זו מושכת רבים להזרים כספים למדינה זו ולכן איי קיימן נהפכו אבן שואבת למשקיעים ולניהול כספים דרכה. הדבר כמובן באופן טיבעי גם פיתח מאד את מערכת הבנקאות במדינה.

רוב ההכנסה ממיסים מגיעה באמצעות מיסוי עקיף כמו מיסי יבוא, מיסוי על תיירות, דמי רישוי ומס יציאה.

סודיות בנקאית בקיימן

פתיחת חשבון באיי קיימן מעניק סודיות בנקאית מגברת. קנסות כבדים על מפירי סודיות בנקאית הנובעים מחוקים מחמירים המגנים על הסודיות אמורים לצמצם עד מאד את דליפת זהות בעלי החשבון.

יחד עם זאת חייבים להבין כי סודיות בנקאית אין משמעה היעדר שיקוף של בעלי החשבון בין מדינות החברות בהסכמים בינלאומיים. מי שפתח חשבון בנק והזדהה בעת פתיחת החשבון כאזרח ישראל על ידי הצגת דרכון ישראלי או פתח חשבון בנק לחברה זרה אשר בעליה הוא אזרח ישראלי – המשמעות הינה כי המידע עליו יועבר בהתאם להסכמים הבינלאומיים עליהם חתומה איי קיימן.

הסודיות הבנקאית המפורסמת של איי קיימן מטרתה לשמור חסיון מפני גורמים שונים  אך היא אינה גוברת על זכות מדינת התושבות לקבל מידע על חשבונות הבנק של אזרחיה המוחזקים במדינה אחרת.

מטעם זה ישראלים המחזיקים כיום חשבונות בנק באיי קיימן אינם מוגנים מזליגת המידע לרשויות המס בישראל.

לפי הידוע למשרדנו, לאחרונה קיבלה רשות המיסים בישראל מידע על ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק באיי קיימן. מידע שכזה אם הוסתר מרשויות המס עלול לחשוף את מחזיקי החשבון להליכים פליליים שעונשים כבדים מצפים בסיומם.

הכלים להתמודד עם גילוי חשבון הבנק באיי קיימן על ידי רשות המיסים

חשוב להבין שהמידע על חשבון הבנק באיי קיימן גם אם הוא הועבר למדינת ישראל מכיל נתונים בסיסיים בלבד. יחד עם זאת אי שיקוף המידע על קיומו של חשבון זה לכשעצמו מהווה הפרה של הוראות פקודת מס הכנסה.

במקרים אלו חשוב לבצע צמצום נזקים מאחר וטווח האפשרויות העומד לרשויות המס הינו רחב ביותר. משרד כהן & כהן פועל במצבים אלו לשם צמצום החשיפה של מחזיק חשבון הבנק הן בהיבט הפלילי והן בהיבט של גובה תשלום המס הנגזר מגילוי חשבון שכזה.

כאשר נפתחת חקירה פלילית הסכנות האורבות לבעל החשבון משלבות קנסות כבדים בשיעור של עד 30 אחוז מסכום הפרש המס, מיסוי בשיעורים גבוהים של עד 50 אחוז מההון, קנסות פליליים ועד לעונשים של עד שלוש שנות מאסר. לפיכך צמצום החשיפה כבר בשלב מקדים הינה הבסיס לניהול נכון של הסיטואציה אשר נכפתה על מחזיק החשבון.

צור קשר עוד היום כדי לקבל מידע עדכני על הגילויים האחרונים בחשבונות הבנק של ישראלים באיי קיימן.