הזכות להפוך לתושב ישראל לצרכי מס אינה קלה כלל וכלל. אישור תושבות המהווה הכרה של מדינת ישראל בכך שהפכת לתושב ישראל לצרכי מס טומן בתוכו יתרונות מס רבים. לפיכך רשות המיסים בוחנת בקפידה כל מועמד המבקש להיות מוכר כמי שהפך להיות תושב ישראל. המבחנים להכרה במי שחי בישראל כתושב ישראל הם מבחנים רבים והדרך היא עמוסת מכשולים אך היא מתחילה בבקשה לאישור תושבות לצרכי מס המוגשת לרשויות המס בישראל.

בעצם הבקשה עצמה להיות תושב לישראל לצרכי מס היא מעין שאלון שמטרתו לערוך סינון ראשוני. המטרה להביא לכך שמי שעונה למבחנים מובהקים אותם קבעה רשות המיסים יקבל באופן אוטומטי אישור תושבות ואילו מי שאינו "עובר בהצלחה" את השאלון הוא יפסל.  יחד עם זאת קיימת אפשרות להגשת בקשה פרטנית שלא במסלול הירוק למי שלא עומד בתנאים הנדרשים על ידי רשות המיסים. הבקשה לאישור תושבות הינה חלק מהבקשות המוגשות לרשות המיסים "במסלול הירוק" כך שאם עוברים את תנאי הבקשה והיא מולאה כפי שנדרש אותו אדם יקבל את ההכרה כי הוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק. את הבקשה לאישור תושבות לצרכי מס ניתן יהיה להגיש לאחר כשנה בוא שהה התושב בישראל ומסגרתם יוכיח מגורי קבע ללא כוונה לעזוב את הארץ.

היתרונות לקבלת אישור תושבות ישראלית

היתרון המרכזי בקבלת אישור תושבות היא האפשרות להשתמש ביתרונות המס הניתנים לתושב חוזר ולעולה חדש. באופן כללי מדינת ישראל מבקשת לעודד עליה לישראל מכח החוק. מי שזכאי לעלות לישראל ומוכר כעולה חדש או כתושב חוזר זכאי להינות מפטור מלא על הכנסותיו מחוץ לישראל. המשמעות הינה כי אם יש פעילות עסקית אותה הותיר העולה החדש  במדינתו הקודמת והיא מניבה לו הכנסות או קיימות הכנסות משכר דירה או ריבית שאינם מעבודה ושמקורם מחוץ לישראל על כולם יהיה פטור אותו אדם מתשלום מס בישראל.

היתרון העצום של אי תשלום מס בישראל על אף שאותו אדם נחשב לתושב ישראל מאפשר הפחתה בתשלומי המס בצורה משמעותית בתכנון מס נכון הלוקח בחשבון את המיסוי בכל מדינה ותחת בניה נכונה של מבנה מס. אבל כל יתרונות המס הללו יכולים להתפוגג באחת אם מדינת ישראל לא תכיר בתושבות של אותו עולה חדש או תושב חוזר כתושב ישראל. לשם קבלת היתרונות שמעניקה העליה לישראל וכדי לא להיכנס לספקולוציה ביחס להכרה של מדינת ישראל בתושבות יש להבטיח שאכן רשות המיסים מאשר בצורה פוזטיבית כי אכן אותו אדם נחשב בעיניה כתושב ישראל.

תושבות ישראלית מעניקה גם יתרון מכח אמנות מס שמדינת ישראל חתומה עליהן וכך מי שנחשב כתושב ישראל יזכה ליתרונות המס  מכח האמנה ולהגנות שהאמנה מעניקה למי שהוא תושב ישראל. הדברים נוגעים בעיקר להגנות מכח האפשרות שלא לשלם מס במדינה בה הופקה ההכנסה כאשר זו מעניקה אפשרות שכזו למי שאינו תושב אותה מדינה או לשלם מס מופחת והכל בהתאם להוראות האמנה.

מכאן תכנון מס נכון וטוב ככל שיהיה לתושב חוזר מתחיל עם קבלת אישור תושבות ישראלית.

עוד על הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים לחץ כאן.

 

טופס 913 הגשת בקשה לקבלת מעמד עולה חדש לצרכי מס 

רשויות המס ייחדו טופס יעודי להגשת בקשה להכרה במעמד לצרכי מס כתושב ישראל לראשונה (עולה חדש)  או כתושב חוזר ותיק (קישור לטופס). חשוב להדגיש ש אין אישור הטופס מהווה אישור תושבות מאחר והאישור מתייחס למעמד הייחודי של העולה החדש ובוחן את ההיסטוריה שלו (כמה ימים שהה בישראל בעבר והאם הייתה לו דירת קבע ועוד). אישור תושבות לעומת זאת בוחן את ההווה ואת התנהגותו בעתיד על ידי מבחנים דומים. יחד עם זאת טופס זה הוא שלב חשוב בקבלת אישור התושבות בישראל ותבסס אותה.

את הבקשה ניתן להגיש עוד בטרם העליה לישראל כדי לקבל ודאות כי אכן העולה החדש כאי יהיה לקבל את המעמד המיוחד לצורך תשלומי המס. הבקשה מועברת ליחידה למיסוי בינלאומי והיא זו שמחליטה אם היא עונה לקריטריונים. עולה חדש ותושב חוזר אשר מקבלים את ההכרה מעמדם מרשויות המס קיימת להם הבטחה שלטונית ביחס למעמדם המבטיחה את הטבות המס הנגזרים ממעמדם המיוחד. מטרת השאלות על גבי הטופס הינה לאתר מועמדים שאין מחלוקת, לשיטת רשויות המס, שהם זכאים לקבל את ההטבות במסלול ירוק. המסלול הירוק בעצם הוא סדרת שאלות שחוזרת על עצמה ובמקרה והתשובות לשאלות תואמות את הדרישות של רשויות המס אין צורך בשכנוע מיוחד או פעולה מיוחדת וקבלת אישור התושבות הוא אוטומטי.

 

הדרישות לקבלת תושבות ישראלית במסלול הירוק

אלו הדרישות שעולות מן הטופס:

  1. קיומו של בית בישראל לשם מגורים. יש לצרף הסכמי רכישה או השכרה של דירה בישראל בעשר השנים שקדמו לעליה כדי שרשויות המס יוכלו לבדוק אם לא התגוררת באחת הדירות.
  2. תעודה של משרד הקליטה כעולה חדש או כתושב חוזר ותיק
  3.  זמו השהות בישראל בשנים שקדמו לעליה. הנושא נבחן בכל שנה אך עד תקרת ימים על פי האפשרויות השונות כפי שמופיעות בטופס הבקשה. רשויות המס רואות במספר ימי שהייה בישראל הגדול מכמות מסוימת כאינדיקציה לכך שהאדם לא ניתק את קשריו לישראל. יש לצרף זמן של כניסות ויציאות מישראל.
  4. אי קבלת קצבאות ביטוח לאומי בשנים בהם שהה האדם בחו"ל. יש לצרף אסמכתאות לכך מהביטוח הלאומי. רשויות המס רואות בקבלת תשלומים מהמדינה כאינדקציה שאותו אדם לא ניתק את תושבתו מישראל.
  5. אי קבלת טיפול רפואי בקופות החולים.
  6. הליכים פליליים או שומתיים כנגד המבקש – רשויות המס כפי הנראה סבורות שאם יש מחלוקת אתם אין סיבה שתקבל וודאות מיסויית ביחס לעלייתך לארץ.

חשוב להדגיש שרשויות המס שמרו לעצמן את הזכות במידה ויעלו נתונים נוספים לסגת מעמדתם בהמשך ולפיכך חשובה בנוסף לבסס בחוות דעת את המעמד המשפטי של העולה החדש. חשוב למלא את הטופס בצורה מדויקת ולצרף את כל האסמכתאות הנדרשות טרם ביצוע הפנייה לרשויות המס.

הכותב עו"ד שלומי כהן שימש כמנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי ומי שעמד מתוקף תפקידו  בקשר שוטף עם יחידות מיסוי רבות בעולם במסגרת העברות מידע הדדיות בין רשות המיסים בישראל לרשויות מס במדינות זרות. כיום שותף בכיר בפירמת המיסים כהן&כהן.

צור קשר עם עו"ד שלומי כהן לייעוץ ראשוני.